Lô kép – Thống kê lô kép

Quảng cáo
thống kê lô xiên

Thống kê lô kép miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Thống kê lô kép miền Bắc đến 16/01/2019

Lô kép Số ngày đã về
00 - 44 5 lần 23/12/2018, 28/12/2018, 01/01/2019, 07/01/2019, 12/01/2019,
44 - 66 4 lần 20/12/2018, 01/01/2019, 07/01/2019, 12/01/2019,
66 - 88 4 lần 20/12/2018, 21/12/2018, 24/12/2018, 01/01/2019,
22 - 88 4 lần 20/12/2018, 23/12/2018, 24/12/2018, 30/12/2018,
22 - 66 4 lần 20/12/2018, 24/12/2018, 03/01/2019, 05/01/2019,
55 - 77 4 lần 28/12/2018, 29/12/2018, 02/01/2019, 10/01/2019,
00 - 66 3 lần 01/01/2019, 07/01/2019, 12/01/2019,
00 - 99 3 lần 08/01/2019, 11/01/2019, 12/01/2019,
44 - 88 3 lần 20/12/2018, 23/12/2018, 01/01/2019,
22 - 44 3 lần 20/12/2018, 23/12/2018, 28/12/2018,

Lô Kép là gì?

+ Lô kép tức là những cặp lô trong bảng lô tô: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 có số ngày xuất hiện nhiều nhất theo biên độ được chọn.

+ Tùy theo biên độ mà bạn chọn: 7 ngày/30 ngày/60 ngày/90 ngày/100 ngày, bạn sẽ biết được những cặp lô nào về nhiều hoặc ít nhất để có thể lựa chọn chính xác cặp lô tiếp theo có khả năng xuất hiện cao nhất.

Quảng cáo