Lô kép – Thống kê lô kép

thống kê lô xiên

Thống kê lô kép miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Thống kê lô kép miền Bắc đến 18/11/2018

Lô kép Số ngày đã về
55 - 88 4 lần 27/10/2018, 02/11/2018, 07/11/2018, 15/11/2018,
55 - 99 4 lần 31/10/2018, 01/11/2018, 02/11/2018, 12/11/2018,
00 - 55 3 lần 25/10/2018, 01/11/2018, 07/11/2018,
44 - 55 3 lần 25/10/2018, 27/10/2018, 06/11/2018,
55 - 66 3 lần 27/10/2018, 06/11/2018, 15/11/2018,
11 - 88 3 lần 29/10/2018, 07/11/2018, 15/11/2018,
11 - 55 2 lần 07/11/2018, 15/11/2018,
55 - 77 2 lần 12/11/2018, 15/11/2018,
11 - 77 2 lần 13/11/2018, 15/11/2018,
22 - 66 2 lần 20/10/2018, 06/11/2018,

Lô Kép là gì?

+ Lô kép tức là những cặp lô trong bảng lô tô: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 có số ngày xuất hiện nhiều nhất theo biên độ được chọn.

+ Tùy theo biên độ mà bạn chọn: 7 ngày/30 ngày/60 ngày/90 ngày/100 ngày, bạn sẽ biết được những cặp lô nào về nhiều hoặc ít nhất để có thể lựa chọn chính xác cặp lô tiếp theo có khả năng xuất hiện cao nhất.