Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tháng

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt theo tháng Miền Bắc

2020
Ngày Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01 32905 72130
02 73604 79434
03 19143 63107
04 54949 44410
05 45721 97615
06 14012 26275
07 14954 14973
08 78804 22191
09 91574 60347
10 26396 96045
11 33658 07696
12 90880 19747
13 41244 54232
14 32164 51855
15 26710 47417
16 72782 00776
17 97571 99817
18 34706 06616
19 70921 90398
20 12850 22204
21 38897 36089
22 96449 37647
23 16875 36144
24 91609
25 37376
26 23146
27
28 50940
29 80389
30 75712
31 49715

Thống kê giải đặc biệt theo tháng là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt theo tháng là cách thống kê những con lô giải đặc biệt về theo hàng tháng.

+ Một năm có tổng cộng 12 tháng. Dựa vào đó bạn có thể dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt nào hay về hoặc ít về theo từng tháng.

Quảng cáo