Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tháng

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt theo tháng Miền Bắc

2019
Ngày Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01 93689 08988
02 56508 93843
03 60824 61090
04 03677
05 90522
06 64391
07 32489
08 62880 32999
09 89379 65826
10 30559 83208
11 09841 27459
12 73224 11333
13 38231 67091
14 51545 28929
15 84265 65132
16 22086 57480
17 68116 54486
18 04289 15297
19 71892 86105
20 65208 28716
21 00962 89968
22 40829
23 17810
24 69336
25 95565
26 62279
27 58549
28 85889
29 56579
30 10344
31 77622

Thống kê giải đặc biệt theo tháng là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt theo tháng là cách thống kê những con lô giải đặc biệt về theo hàng tháng.

+ Một năm có tổng cộng 12 tháng. Dựa vào đó bạn có thể dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt nào hay về hoặc ít về theo từng tháng.

Quảng cáo