Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
37647 47 22/02/2020
36089 89 21/02/2020
22204 04 20/02/2020
90398 98 19/02/2020
06616 16 18/02/2020
99817 17 17/02/2020
00776 76 16/02/2020
47417 17 15/02/2020
51855 55 14/02/2020
54232 32 13/02/2020
19747 47 12/02/2020
07696 96 11/02/2020
96045 45 10/02/2020
60347 47 09/02/2020
22191 91 08/02/2020
14973 73 07/02/2020
26275 75 06/02/2020
97615 15 05/02/2020
44410 10 04/02/2020
63107 07 03/02/2020
79434 34 02/02/2020
72130 30 01/02/2020
49715 15 31/01/2020
75712 12 30/01/2020
80389 89 29/01/2020
50940 40 28/01/2020

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
04 01 lần 20/02/2020
07 01 lần 03/02/2020
10 01 lần 04/02/2020
12 01 lần 30/01/2020
15 02 lần 05/02/2020, 31/01/2020
16 01 lần 18/02/2020
17 02 lần 17/02/2020, 15/02/2020
30 01 lần 01/02/2020
32 01 lần 13/02/2020
34 01 lần 02/02/2020
40 01 lần 28/01/2020
45 01 lần 10/02/2020
47 03 lần 22/02/2020, 12/02/2020, 09/02/2020
55 01 lần 14/02/2020
73 01 lần 07/02/2020
75 01 lần 06/02/2020
76 01 lần 16/02/2020
89 02 lần 21/02/2020, 29/01/2020
91 01 lần 08/02/2020
96 01 lần 11/02/2020
98 01 lần 19/02/2020

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo