Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
84265 65 15/01/2019
51545 45 14/01/2019
38231 31 13/01/2019
73224 24 12/01/2019
09841 41 11/01/2019
30559 59 10/01/2019
89379 79 09/01/2019
62880 80 08/01/2019
32489 89 07/01/2019
64391 91 06/01/2019
90522 22 05/01/2019
03677 77 04/01/2019
60824 24 03/01/2019
56508 08 02/01/2019
93689 89 01/01/2019
45276 76 31/12/2018
65753 53 30/12/2018
56675 75 29/12/2018
66241 41 28/12/2018
24529 29 27/12/2018
73330 30 26/12/2018
09956 56 25/12/2018
50522 22 24/12/2018
47793 93 23/12/2018
54691 91 22/12/2018
95367 67 21/12/2018
41302 02 20/12/2018
29775 75 19/12/2018
84415 15 18/12/2018
46365 65 17/12/2018

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
02 01 lần 20/12/2018
08 01 lần 02/01/2019
15 01 lần 18/12/2018
22 02 lần 05/01/2019, 24/12/2018
24 02 lần 12/01/2019, 03/01/2019
29 01 lần 27/12/2018
30 01 lần 26/12/2018
31 01 lần 13/01/2019
41 02 lần 11/01/2019, 28/12/2018
45 01 lần 14/01/2019
53 01 lần 30/12/2018
56 01 lần 25/12/2018
59 01 lần 10/01/2019
65 02 lần 15/01/2019, 17/12/2018
67 01 lần 21/12/2018
75 02 lần 29/12/2018, 19/12/2018
76 01 lần 31/12/2018
77 01 lần 04/01/2019
79 01 lần 09/01/2019
80 01 lần 08/01/2019
89 02 lần 07/01/2019, 01/01/2019
91 02 lần 06/01/2019, 22/12/2018
93 01 lần 23/12/2018

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo