Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
20806 06 15/12/2019
46694 94 14/12/2019
30476 76 13/12/2019
02447 47 12/12/2019
45585 85 11/12/2019
99233 33 10/12/2019
55076 76 09/12/2019
70840 40 08/12/2019
60238 38 07/12/2019
82830 30 06/12/2019
22867 67 05/12/2019
79119 19 04/12/2019
91897 97 03/12/2019
28797 97 02/12/2019
57187 87 01/12/2019
36896 96 30/11/2019
40803 03 29/11/2019
23232 32 28/11/2019
34257 57 27/11/2019
16031 31 26/11/2019
30468 68 25/11/2019
31742 42 24/11/2019
89736 36 23/11/2019
75178 78 22/11/2019
15315 15 21/11/2019
72751 51 20/11/2019
19942 42 19/11/2019
93484 84 18/11/2019
25000 00 17/11/2019
01682 82 16/11/2019

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
00 01 lần 17/11/2019
03 01 lần 29/11/2019
06 01 lần 15/12/2019
15 01 lần 21/11/2019
19 01 lần 04/12/2019
30 01 lần 06/12/2019
31 01 lần 26/11/2019
32 01 lần 28/11/2019
33 01 lần 10/12/2019
36 01 lần 23/11/2019
38 01 lần 07/12/2019
40 01 lần 08/12/2019
42 02 lần 24/11/2019, 19/11/2019
47 01 lần 12/12/2019
51 01 lần 20/11/2019
57 01 lần 27/11/2019
67 01 lần 05/12/2019
68 01 lần 25/11/2019
76 02 lần 13/12/2019, 09/12/2019
78 01 lần 22/11/2019
82 01 lần 16/11/2019
84 01 lần 18/11/2019
85 01 lần 11/12/2019
87 01 lần 01/12/2019
94 01 lần 14/12/2019
96 01 lần 30/11/2019
97 02 lần 03/12/2019, 02/12/2019

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo