Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
08753 53 23/10/2019
17237 37 22/10/2019
72174 74 21/10/2019
23749 49 20/10/2019
29598 98 19/10/2019
65897 97 18/10/2019
16461 61 17/10/2019
83641 41 16/10/2019
45930 30 15/10/2019
64511 11 14/10/2019
75348 48 13/10/2019
31409 09 12/10/2019
16768 68 11/10/2019
44946 46 10/10/2019
65084 84 09/10/2019
77901 01 08/10/2019
94200 00 07/10/2019
24275 75 06/10/2019
04752 52 05/10/2019
78051 51 04/10/2019
17227 27 03/10/2019
23881 81 02/10/2019
19515 15 01/10/2019
91964 64 30/09/2019
37124 24 29/09/2019
59416 16 28/09/2019
98278 78 27/09/2019
83657 57 26/09/2019
87259 59 25/09/2019
33024 24 24/09/2019

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
00 01 lần 07/10/2019
01 01 lần 08/10/2019
09 01 lần 12/10/2019
11 01 lần 14/10/2019
15 01 lần 01/10/2019
16 01 lần 28/09/2019
24 02 lần 29/09/2019, 24/09/2019
27 01 lần 03/10/2019
30 01 lần 15/10/2019
37 01 lần 22/10/2019
41 01 lần 16/10/2019
46 01 lần 10/10/2019
48 01 lần 13/10/2019
49 01 lần 20/10/2019
51 01 lần 04/10/2019
52 01 lần 05/10/2019
53 01 lần 23/10/2019
57 01 lần 26/09/2019
59 01 lần 25/09/2019
61 01 lần 17/10/2019
64 01 lần 30/09/2019
68 01 lần 11/10/2019
74 01 lần 21/10/2019
75 01 lần 06/10/2019
78 01 lần 27/09/2019
81 01 lần 02/10/2019
84 01 lần 09/10/2019
97 01 lần 18/10/2019
98 01 lần 19/10/2019

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo