Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
25019 19 25/03/2019
86472 72 24/03/2019
40005 05 23/03/2019
97477 77 22/03/2019
43185 85 21/03/2019
20824 24 20/03/2019
39473 73 19/03/2019
41334 34 18/03/2019
96651 51 17/03/2019
26682 82 16/03/2019
40771 71 15/03/2019
75608 08 14/03/2019
55062 62 13/03/2019
37899 99 12/03/2019
97291 91 11/03/2019
74359 59 10/03/2019
06000 00 09/03/2019
09702 02 08/03/2019
72672 72 07/03/2019
87807 07 06/03/2019
02286 86 05/03/2019
11155 55 04/03/2019
58310 10 03/03/2019
62505 05 02/03/2019
71310 10 01/03/2019
61214 14 28/02/2019
68716 16 27/02/2019
17948 48 26/02/2019
37168 68 25/02/2019
55232 32 24/02/2019

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
00 01 lần 09/03/2019
02 01 lần 08/03/2019
05 02 lần 23/03/2019, 02/03/2019
07 01 lần 06/03/2019
08 01 lần 14/03/2019
10 02 lần 03/03/2019, 01/03/2019
14 01 lần 28/02/2019
16 01 lần 27/02/2019
19 01 lần 25/03/2019
24 01 lần 20/03/2019
32 01 lần 24/02/2019
34 01 lần 18/03/2019
48 01 lần 26/02/2019
51 01 lần 17/03/2019
55 01 lần 04/03/2019
59 01 lần 10/03/2019
62 01 lần 13/03/2019
68 01 lần 25/02/2019
71 01 lần 15/03/2019
72 02 lần 24/03/2019, 07/03/2019
73 01 lần 19/03/2019
77 01 lần 22/03/2019
82 01 lần 16/03/2019
85 01 lần 21/03/2019
86 01 lần 05/03/2019
91 01 lần 11/03/2019
99 01 lần 12/03/2019

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo