Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
31635 35 22/05/2019
04934 34 21/05/2019
43464 64 20/05/2019
20112 12 19/05/2019
92849 49 18/05/2019
10532 32 17/05/2019
23736 36 16/05/2019
22819 19 15/05/2019
38982 82 14/05/2019
75368 68 13/05/2019
55886 86 12/05/2019
48500 00 11/05/2019
95735 35 10/05/2019
73052 52 09/05/2019
36128 28 08/05/2019
74530 30 07/05/2019
44642 42 06/05/2019
21900 00 05/05/2019
63371 71 04/05/2019
12050 50 03/05/2019
94761 61 02/05/2019
34641 41 01/05/2019
93006 06 30/04/2019
00417 17 29/04/2019
61019 19 28/04/2019
66029 29 27/04/2019
41702 02 26/04/2019
44188 88 25/04/2019
61229 29 24/04/2019
95541 41 23/04/2019

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
00 02 lần 11/05/2019, 05/05/2019
02 01 lần 26/04/2019
06 01 lần 30/04/2019
12 01 lần 19/05/2019
17 01 lần 29/04/2019
19 02 lần 15/05/2019, 28/04/2019
28 01 lần 08/05/2019
29 02 lần 27/04/2019, 24/04/2019
30 01 lần 07/05/2019
32 01 lần 17/05/2019
34 01 lần 21/05/2019
35 02 lần 22/05/2019, 10/05/2019
36 01 lần 16/05/2019
41 02 lần 01/05/2019, 23/04/2019
42 01 lần 06/05/2019
49 01 lần 18/05/2019
50 01 lần 03/05/2019
52 01 lần 09/05/2019
61 01 lần 02/05/2019
64 01 lần 20/05/2019
68 01 lần 13/05/2019
71 01 lần 04/05/2019
82 01 lần 14/05/2019
86 01 lần 12/05/2019
88 01 lần 25/04/2019

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo