Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
41265 65 20/08/2019
91082 82 19/08/2019
07111 11 18/08/2019
84598 98 17/08/2019
65374 74 16/08/2019
17474 74 15/08/2019
10584 84 14/08/2019
93981 81 13/08/2019
69859 59 12/08/2019
86376 76 11/08/2019
14040 40 10/08/2019
25002 02 09/08/2019
09562 62 08/08/2019
28326 26 07/08/2019
32648 48 06/08/2019
60091 91 05/08/2019
63132 32 04/08/2019
25333 33 03/08/2019
82782 82 02/08/2019
05356 56 01/08/2019
56690 90 31/07/2019
51357 57 30/07/2019
79918 18 29/07/2019
59008 08 28/07/2019
65694 94 27/07/2019
97420 20 26/07/2019
22382 82 25/07/2019
54161 61 24/07/2019
75074 74 23/07/2019
12598 98 22/07/2019

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
02 01 lần 09/08/2019
08 01 lần 28/07/2019
11 01 lần 18/08/2019
18 01 lần 29/07/2019
20 01 lần 26/07/2019
26 01 lần 07/08/2019
32 01 lần 04/08/2019
33 01 lần 03/08/2019
40 01 lần 10/08/2019
48 01 lần 06/08/2019
56 01 lần 01/08/2019
57 01 lần 30/07/2019
59 01 lần 12/08/2019
61 01 lần 24/07/2019
62 01 lần 08/08/2019
65 01 lần 20/08/2019
74 03 lần 16/08/2019, 15/08/2019, 23/07/2019
76 01 lần 11/08/2019
81 01 lần 13/08/2019
82 03 lần 19/08/2019, 02/08/2019, 25/07/2019
84 01 lần 14/08/2019
90 01 lần 31/07/2019
91 01 lần 05/08/2019
94 01 lần 27/07/2019
98 02 lần 17/08/2019, 22/07/2019

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo