Quảng cáo

Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
44789 89 14/07/2020
20508 08 13/07/2020
28890 90 12/07/2020
03116 16 11/07/2020
77969 69 10/07/2020
78091 91 09/07/2020
83783 83 08/07/2020
73860 60 07/07/2020
25470 70 06/07/2020
11070 70 05/07/2020
77775 75 04/07/2020
58827 27 03/07/2020
61129 29 02/07/2020
44435 35 01/07/2020
67229 29 30/06/2020
66720 20 29/06/2020
36351 51 28/06/2020
74236 36 27/06/2020
01316 16 26/06/2020
46982 82 25/06/2020
80610 10 24/06/2020
34062 62 23/06/2020
67617 17 22/06/2020
25127 27 21/06/2020
18969 69 20/06/2020
04630 30 19/06/2020
38289 89 18/06/2020
02517 17 17/06/2020
94962 62 16/06/2020
75952 52 15/06/2020

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
08 01 lần 13/07/2020
10 01 lần 24/06/2020
16 02 lần 11/07/2020, 26/06/2020
17 02 lần 22/06/2020, 17/06/2020
20 01 lần 29/06/2020
27 02 lần 03/07/2020, 21/06/2020
29 02 lần 02/07/2020, 30/06/2020
30 01 lần 19/06/2020
35 01 lần 01/07/2020
36 01 lần 27/06/2020
51 01 lần 28/06/2020
52 01 lần 15/06/2020
60 01 lần 07/07/2020
62 02 lần 23/06/2020, 16/06/2020
69 02 lần 10/07/2020, 20/06/2020
70 02 lần 06/07/2020, 05/07/2020
75 01 lần 04/07/2020
82 01 lần 25/06/2020
83 01 lần 08/07/2020
89 02 lần 14/07/2020, 18/06/2020
90 01 lần 12/07/2020
91 01 lần 09/07/2020

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo