Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
96449 49 22/01/2020
38897 97 21/01/2020
12850 50 20/01/2020
70921 21 19/01/2020
34706 06 18/01/2020
97571 71 17/01/2020
72782 82 16/01/2020
26710 10 15/01/2020
32164 64 14/01/2020
41244 44 13/01/2020
90880 80 12/01/2020
33658 58 11/01/2020
26396 96 10/01/2020
91574 74 09/01/2020
78804 04 08/01/2020
14954 54 07/01/2020
14012 12 06/01/2020
45721 21 05/01/2020
54949 49 04/01/2020
19143 43 03/01/2020
73604 04 02/01/2020
32905 05 01/01/2020
94908 08 31/12/2019
18988 88 30/12/2019
31701 01 29/12/2019
95201 01 28/12/2019
04477 77 27/12/2019
05939 39 26/12/2019
15181 81 25/12/2019
75726 26 24/12/2019

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
01 02 lần 29/12/2019, 28/12/2019
04 02 lần 08/01/2020, 02/01/2020
05 01 lần 01/01/2020
06 01 lần 18/01/2020
08 01 lần 31/12/2019
10 01 lần 15/01/2020
12 01 lần 06/01/2020
21 02 lần 19/01/2020, 05/01/2020
26 01 lần 24/12/2019
39 01 lần 26/12/2019
43 01 lần 03/01/2020
44 01 lần 13/01/2020
49 02 lần 22/01/2020, 04/01/2020
50 01 lần 20/01/2020
54 01 lần 07/01/2020
58 01 lần 11/01/2020
64 01 lần 14/01/2020
71 01 lần 17/01/2020
74 01 lần 09/01/2020
77 01 lần 27/12/2019
80 01 lần 12/01/2020
81 01 lần 25/12/2019
82 01 lần 16/01/2020
88 01 lần 30/12/2019
96 01 lần 10/01/2020
97 01 lần 21/01/2020

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo