Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Quảng cáo
Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
68355 55 16/07/2019
77107 07 15/07/2019
29202 02 14/07/2019
63297 97 13/07/2019
16289 89 12/07/2019
67166 66 11/07/2019
56266 66 10/07/2019
68490 90 09/07/2019
01783 83 08/07/2019
95705 05 07/07/2019
82297 97 06/07/2019
81937 37 05/07/2019
19120 20 04/07/2019
07188 88 03/07/2019
85978 78 02/07/2019
31284 84 01/07/2019
73622 22 30/06/2019
97734 34 29/06/2019
98073 73 28/06/2019
51776 76 27/06/2019
90895 95 26/06/2019
53768 68 25/06/2019
82084 84 24/06/2019
84095 95 23/06/2019
13304 04 22/06/2019
69886 86 21/06/2019
25132 32 20/06/2019
29853 53 19/06/2019
86598 98 18/06/2019
74374 74 17/06/2019

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
02 01 lần 14/07/2019
04 01 lần 22/06/2019
05 01 lần 07/07/2019
07 01 lần 15/07/2019
20 01 lần 04/07/2019
22 01 lần 30/06/2019
32 01 lần 20/06/2019
34 01 lần 29/06/2019
37 01 lần 05/07/2019
53 01 lần 19/06/2019
55 01 lần 16/07/2019
66 02 lần 11/07/2019, 10/07/2019
68 01 lần 25/06/2019
73 01 lần 28/06/2019
74 01 lần 17/06/2019
76 01 lần 27/06/2019
78 01 lần 02/07/2019
83 01 lần 08/07/2019
84 02 lần 01/07/2019, 24/06/2019
86 01 lần 21/06/2019
88 01 lần 03/07/2019
89 01 lần 12/07/2019
90 01 lần 09/07/2019
95 02 lần 26/06/2019, 23/06/2019
97 02 lần 13/07/2019, 06/07/2019
98 01 lần 18/06/2019

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo