Thống kê từ 00 đến 99

Quảng cáo

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
0.64%
5 lần
01
1.15%
9 lần
02
1.02%
8 lần
03
0.64%
5 lần
04
0.89%
7 lần
05
1.15%
9 lần
06
1.15%
9 lần
07
1.53%
12 lần
08
1.53%
12 lần
09
0.77%
6 lần
10
1.15%
9 lần
11
1.66%
13 lần
12
1.40%
11 lần
13
0.77%
6 lần
14
0.77%
6 lần
15
0.64%
5 lần
16
0.64%
5 lần
17
0.64%
5 lần
18
1.28%
10 lần
19
1.40%
11 lần
20
1.79%
14 lần
21
1.02%
8 lần
22
0.64%
5 lần
23
0.89%
7 lần
24
0.77%
6 lần
25
0.38%
3 lần
26
0.51%
4 lần
27
0.77%
6 lần
28
1.02%
8 lần
29
1.15%
9 lần
30
0.89%
7 lần
31
0.77%
6 lần
32
0.64%
5 lần
33
1.02%
8 lần
34
0.77%
6 lần
35
1.02%
8 lần
36
1.02%
8 lần
37
1.40%
11 lần
38
0.89%
7 lần
39
0.77%
6 lần
40
0.51%
4 lần
41
0.77%
6 lần
42
1.02%
8 lần
43
0.77%
6 lần
44
1.15%
9 lần
45
0.77%
6 lần
46
0.89%
7 lần
47
1.53%
12 lần
48
1.02%
8 lần
49
1.66%
13 lần
50
0.77%
6 lần
51
1.40%
11 lần
52
0.38%
3 lần
53
0.38%
3 lần
54
1.53%
12 lần
55
0.89%
7 lần
56
0.77%
6 lần
57
0.51%
4 lần
58
1.79%
14 lần
59
0.89%
7 lần
60
0.89%
7 lần
61
0.64%
5 lần
62
0.89%
7 lần
63
1.02%
8 lần
64
1.66%
13 lần
65
0.64%
5 lần
66
0.64%
5 lần
67
0.77%
6 lần
68
0.38%
3 lần
69
0.89%
7 lần
70
1.40%
11 lần
71
2.04%
16 lần
72
1.28%
10 lần
73
0.64%
5 lần
74
1.40%
11 lần
75
1.15%
9 lần
76
1.28%
10 lần
77
1.02%
8 lần
78
0.77%
6 lần
79
0.26%
2 lần
80
1.15%
9 lần
81
1.53%
12 lần
82
0.89%
7 lần
83
0.89%
7 lần
84
1.66%
13 lần
85
0.77%
6 lần
86
1.40%
11 lần
87
1.02%
8 lần
88
1.02%
8 lần
89
1.40%
11 lần
90
0.89%
7 lần
91
1.15%
9 lần
92
1.15%
9 lần
93
1.02%
8 lần
94
1.53%
12 lần
95
0.77%
6 lần
96
1.02%
8 lần
97
1.02%
8 lần
98
1.02%
8 lần
99
0.64%
5 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo