Quảng cáo

Thống kê từ 00 đến 99

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
1.48%
12 lần
01
1.60%
13 lần
02
0.86%
7 lần
03
1.23%
10 lần
04
1.11%
9 lần
05
0.99%
8 lần
06
1.23%
10 lần
07
1.23%
10 lần
08
1.48%
12 lần
09
0.99%
8 lần
10
0.62%
5 lần
11
1.36%
11 lần
12
1.23%
10 lần
13
1.11%
9 lần
14
0.99%
8 lần
15
1.23%
10 lần
16
1.36%
11 lần
17
1.60%
13 lần
18
0.62%
5 lần
19
1.23%
10 lần
20
0.62%
5 lần
21
0.86%
7 lần
22
0.99%
8 lần
23
1.60%
13 lần
24
0.74%
6 lần
25
0.86%
7 lần
26
0.74%
6 lần
27
0.49%
4 lần
28
1.48%
12 lần
29
0.99%
8 lần
30
0.86%
7 lần
31
0.62%
5 lần
32
0.99%
8 lần
33
0.86%
7 lần
34
0.99%
8 lần
35
1.36%
11 lần
36
1.23%
10 lần
37
0.86%
7 lần
38
0.99%
8 lần
39
1.36%
11 lần
40
0.49%
4 lần
41
1.48%
12 lần
42
1.23%
10 lần
43
0.86%
7 lần
44
0.99%
8 lần
45
0.49%
4 lần
46
0.37%
3 lần
47
0.99%
8 lần
48
0.99%
8 lần
49
0.86%
7 lần
50
1.36%
11 lần
51
0.37%
3 lần
52
0.62%
5 lần
53
0.74%
6 lần
54
0.99%
8 lần
55
1.23%
10 lần
56
1.23%
10 lần
57
0.99%
8 lần
58
0.62%
5 lần
59
1.36%
11 lần
60
0.74%
6 lần
61
0.74%
6 lần
62
0.99%
8 lần
63
0.49%
4 lần
64
1.11%
9 lần
65
0.74%
6 lần
66
0.74%
6 lần
67
0.86%
7 lần
68
0.62%
5 lần
69
0.74%
6 lần
70
1.11%
9 lần
71
1.60%
13 lần
72
0.99%
8 lần
73
0.49%
4 lần
74
0.99%
8 lần
75
0.62%
5 lần
76
0.37%
3 lần
77
0.74%
6 lần
78
0.74%
6 lần
79
1.36%
11 lần
80
0.99%
8 lần
81
0.74%
6 lần
82
1.11%
9 lần
83
1.23%
10 lần
84
0.62%
5 lần
85
0.62%
5 lần
86
1.23%
10 lần
87
1.36%
11 lần
88
1.23%
10 lần
89
0.99%
8 lần
90
1.73%
14 lần
91
1.23%
10 lần
92
1.36%
11 lần
93
1.23%
10 lần
94
0.99%
8 lần
95
0.99%
8 lần
96
1.23%
10 lần
97
1.36%
11 lần
98
0.74%
6 lần
99
0.86%
7 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo