Thống kê từ 00 đến 99

Quảng cáo

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
1.36%
11 lần
01
0.62%
5 lần
02
0.86%
7 lần
03
1.36%
11 lần
04
1.23%
10 lần
05
0.74%
6 lần
06
0.74%
6 lần
07
1.11%
9 lần
08
0.62%
5 lần
09
1.60%
13 lần
10
0.99%
8 lần
11
0.74%
6 lần
12
0.49%
4 lần
13
1.11%
9 lần
14
1.23%
10 lần
15
1.73%
14 lần
16
1.11%
9 lần
17
0.62%
5 lần
18
1.36%
11 lần
19
0.86%
7 lần
20
0.86%
7 lần
21
0.99%
8 lần
22
1.73%
14 lần
23
0.49%
4 lần
24
1.23%
10 lần
25
0.49%
4 lần
26
0.99%
8 lần
27
0.74%
6 lần
28
1.36%
11 lần
29
0.62%
5 lần
30
1.48%
12 lần
31
0.99%
8 lần
32
1.48%
12 lần
33
0.49%
4 lần
34
0.86%
7 lần
35
0.99%
8 lần
36
0.62%
5 lần
37
0.86%
7 lần
38
1.11%
9 lần
39
0.74%
6 lần
40
0.99%
8 lần
41
1.11%
9 lần
42
1.23%
10 lần
43
1.23%
10 lần
44
1.11%
9 lần
45
0.62%
5 lần
46
0.49%
4 lần
47
0.99%
8 lần
48
1.48%
12 lần
49
2.22%
18 lần
50
0.62%
5 lần
51
0.86%
7 lần
52
0.86%
7 lần
53
1.11%
9 lần
54
0.86%
7 lần
55
0.99%
8 lần
56
1.98%
16 lần
57
0.62%
5 lần
58
0.86%
7 lần
59
1.48%
12 lần
60
0.86%
7 lần
61
1.11%
9 lần
62
0.74%
6 lần
63
0.74%
6 lần
64
0.86%
7 lần
65
1.23%
10 lần
66
1.36%
11 lần
67
0.74%
6 lần
68
1.23%
10 lần
69
0.49%
4 lần
70
0.86%
7 lần
71
0.74%
6 lần
72
1.23%
10 lần
73
1.48%
12 lần
74
0.86%
7 lần
75
0.86%
7 lần
76
1.73%
14 lần
77
1.36%
11 lần
78
0.99%
8 lần
79
1.73%
14 lần
80
1.36%
11 lần
81
0.86%
7 lần
82
0.62%
5 lần
83
0.99%
8 lần
84
0.62%
5 lần
85
0.62%
5 lần
86
1.23%
10 lần
87
0.62%
5 lần
88
1.11%
9 lần
89
0.86%
7 lần
90
0.86%
7 lần
91
0.86%
7 lần
92
0.62%
5 lần
93
1.36%
11 lần
94
0.74%
6 lần
95
0.49%
4 lần
96
0.99%
8 lần
97
0.62%
5 lần
98
0.74%
6 lần
99
1.23%
10 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo