Quảng cáo

Thống kê từ 00 đến 99

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
1.11%
9 lần
01
0.74%
6 lần
02
1.11%
9 lần
03
1.23%
10 lần
04
0.62%
5 lần
05
0.86%
7 lần
06
0.25%
2 lần
07
0.86%
7 lần
08
0.99%
8 lần
09
0.99%
8 lần
10
1.60%
13 lần
11
1.36%
11 lần
12
1.36%
11 lần
13
1.36%
11 lần
14
0.62%
5 lần
15
1.11%
9 lần
16
1.11%
9 lần
17
1.23%
10 lần
18
0.62%
5 lần
19
0.74%
6 lần
20
0.62%
5 lần
21
0.49%
4 lần
22
1.36%
11 lần
23
0.86%
7 lần
24
1.23%
10 lần
25
1.73%
14 lần
26
1.11%
9 lần
27
0.74%
6 lần
28
0.74%
6 lần
29
0.49%
4 lần
30
0.74%
6 lần
31
1.23%
10 lần
32
0.49%
4 lần
33
0.99%
8 lần
34
1.23%
10 lần
35
1.11%
9 lần
36
1.36%
11 lần
37
1.11%
9 lần
38
0.99%
8 lần
39
1.48%
12 lần
40
0.74%
6 lần
41
1.23%
10 lần
42
1.60%
13 lần
43
1.36%
11 lần
44
1.60%
13 lần
45
1.11%
9 lần
46
1.11%
9 lần
47
0.62%
5 lần
48
1.36%
11 lần
49
0.86%
7 lần
50
0.99%
8 lần
51
1.48%
12 lần
52
0.74%
6 lần
53
0.62%
5 lần
54
1.11%
9 lần
55
1.11%
9 lần
56
0.74%
6 lần
57
0.86%
7 lần
58
0.62%
5 lần
59
1.23%
10 lần
60
0.49%
4 lần
61
1.48%
12 lần
62
0.74%
6 lần
63
1.11%
9 lần
64
1.36%
11 lần
65
1.11%
9 lần
66
0.86%
7 lần
67
0.74%
6 lần
68
1.23%
10 lần
69
0.62%
5 lần
70
0.37%
3 lần
71
1.11%
9 lần
72
0.99%
8 lần
73
0.86%
7 lần
74
1.11%
9 lần
75
1.11%
9 lần
76
1.11%
9 lần
77
1.23%
10 lần
78
1.36%
11 lần
79
1.48%
12 lần
80
1.60%
13 lần
81
1.36%
11 lần
82
0.99%
8 lần
83
0.99%
8 lần
84
0.99%
8 lần
85
1.11%
9 lần
86
0.37%
3 lần
87
1.11%
9 lần
88
1.23%
10 lần
89
0.37%
3 lần
90
0.62%
5 lần
91
0.62%
5 lần
92
0.86%
7 lần
93
1.23%
10 lần
94
0.99%
8 lần
95
1.36%
11 lần
96
0.25%
2 lần
97
0.99%
8 lần
98
0.99%
8 lần
99
0.37%
3 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo