Thống kê từ 00 đến 99

Quảng cáo

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
1.48%
12 lần
01
0.74%
6 lần
02
1.60%
13 lần
03
1.73%
14 lần
04
0.86%
7 lần
05
1.36%
11 lần
06
0.25%
2 lần
07
0.99%
8 lần
08
0.49%
4 lần
09
1.11%
9 lần
10
1.23%
10 lần
11
1.11%
9 lần
12
0.37%
3 lần
13
0.86%
7 lần
14
1.36%
11 lần
15
0.86%
7 lần
16
0.74%
6 lần
17
0.62%
5 lần
18
0.62%
5 lần
19
1.36%
11 lần
20
0.74%
6 lần
21
0.99%
8 lần
22
0.37%
3 lần
23
1.11%
9 lần
24
0.86%
7 lần
25
0.99%
8 lần
26
0.74%
6 lần
27
1.11%
9 lần
28
0.99%
8 lần
29
0.62%
5 lần
30
0.74%
6 lần
31
0.49%
4 lần
32
1.23%
10 lần
33
1.60%
13 lần
34
1.36%
11 lần
35
0.99%
8 lần
36
0.62%
5 lần
37
0.74%
6 lần
38
0.49%
4 lần
39
1.36%
11 lần
40
0.86%
7 lần
41
0.37%
3 lần
42
1.48%
12 lần
43
1.36%
11 lần
44
0.99%
8 lần
45
0.99%
8 lần
46
0.74%
6 lần
47
1.48%
12 lần
48
1.36%
11 lần
49
1.36%
11 lần
50
0.74%
6 lần
51
0.74%
6 lần
52
1.11%
9 lần
53
0.49%
4 lần
54
0.99%
8 lần
55
1.23%
10 lần
56
0.74%
6 lần
57
0.86%
7 lần
58
1.48%
12 lần
59
1.60%
13 lần
60
1.23%
10 lần
61
0.86%
7 lần
62
1.11%
9 lần
63
1.23%
10 lần
64
0.49%
4 lần
65
0.49%
4 lần
66
0.74%
6 lần
67
1.11%
9 lần
68
1.60%
13 lần
69
1.11%
9 lần
70
0.74%
6 lần
71
1.48%
12 lần
72
0.62%
5 lần
73
1.11%
9 lần
74
1.48%
12 lần
75
0.86%
7 lần
76
1.36%
11 lần
77
1.60%
13 lần
78
1.11%
9 lần
79
0.49%
4 lần
80
0.86%
7 lần
81
0.99%
8 lần
82
0.25%
2 lần
83
0.99%
8 lần
84
0.99%
8 lần
85
0.86%
7 lần
86
1.11%
9 lần
87
1.60%
13 lần
88
0.86%
7 lần
89
0.86%
7 lần
90
1.11%
9 lần
91
1.11%
9 lần
92
0.74%
6 lần
93
1.23%
10 lần
94
1.23%
10 lần
95
1.60%
13 lần
96
0.99%
8 lần
97
1.11%
9 lần
98
0.99%
8 lần
99
0.74%
6 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo