Thống kê từ 00 đến 99

Quảng cáo

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
0.86%
7 lần
01
0.99%
8 lần
02
0.62%
5 lần
03
0.99%
8 lần
04
1.11%
9 lần
05
1.36%
11 lần
06
0.74%
6 lần
07
0.74%
6 lần
08
1.36%
11 lần
09
0.99%
8 lần
10
0.99%
8 lần
11
0.86%
7 lần
12
0.74%
6 lần
13
1.73%
14 lần
14
1.36%
11 lần
15
1.11%
9 lần
16
1.11%
9 lần
17
1.23%
10 lần
18
0.74%
6 lần
19
0.62%
5 lần
20
0.74%
6 lần
21
1.23%
10 lần
22
1.11%
9 lần
23
0.99%
8 lần
24
1.23%
10 lần
25
1.23%
10 lần
26
1.48%
12 lần
27
1.11%
9 lần
28
0.86%
7 lần
29
0.49%
4 lần
30
0.99%
8 lần
31
1.48%
12 lần
32
1.73%
14 lần
33
0.99%
8 lần
34
1.48%
12 lần
35
0.49%
4 lần
36
0.99%
8 lần
37
0.74%
6 lần
38
1.23%
10 lần
39
1.23%
10 lần
40
0.86%
7 lần
41
0.74%
6 lần
42
0.86%
7 lần
43
1.36%
11 lần
44
0.74%
6 lần
45
0.49%
4 lần
46
0.49%
4 lần
47
0.86%
7 lần
48
0.62%
5 lần
49
0.99%
8 lần
50
1.23%
10 lần
51
1.48%
12 lần
52
1.23%
10 lần
53
0.74%
6 lần
54
1.48%
12 lần
55
0.49%
4 lần
56
0.74%
6 lần
57
1.11%
9 lần
58
0.86%
7 lần
59
0.86%
7 lần
60
0.62%
5 lần
61
0.62%
5 lần
62
0.62%
5 lần
63
1.60%
13 lần
64
0.99%
8 lần
65
1.23%
10 lần
66
0.37%
3 lần
67
0.86%
7 lần
68
1.36%
11 lần
69
0.74%
6 lần
70
1.11%
9 lần
71
0.74%
6 lần
72
1.23%
10 lần
73
0.99%
8 lần
74
0.86%
7 lần
75
0.99%
8 lần
76
0.49%
4 lần
77
1.23%
10 lần
78
1.23%
10 lần
79
0.99%
8 lần
80
0.74%
6 lần
81
0.86%
7 lần
82
1.23%
10 lần
83
1.11%
9 lần
84
0.86%
7 lần
85
1.11%
9 lần
86
0.86%
7 lần
87
1.36%
11 lần
88
0.74%
6 lần
89
1.23%
10 lần
90
0.86%
7 lần
91
1.11%
9 lần
92
1.48%
12 lần
93
1.36%
11 lần
94
1.36%
11 lần
95
0.86%
7 lần
96
0.49%
4 lần
97
0.99%
8 lần
98
0.49%
4 lần
99
1.60%
13 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo