Thống kê từ 00 đến 99

Quảng cáo

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
1.11%
9 lần
01
0.74%
6 lần
02
0.74%
6 lần
03
1.36%
11 lần
04
0.86%
7 lần
05
1.11%
9 lần
06
0.99%
8 lần
07
0.62%
5 lần
08
0.86%
7 lần
09
0.99%
8 lần
10
0.99%
8 lần
11
0.49%
4 lần
12
1.36%
11 lần
13
0.74%
6 lần
14
0.86%
7 lần
15
0.62%
5 lần
16
0.86%
7 lần
17
0.99%
8 lần
18
0.99%
8 lần
19
0.99%
8 lần
20
1.48%
12 lần
21
1.23%
10 lần
22
1.11%
9 lần
23
0.99%
8 lần
24
1.60%
13 lần
25
1.73%
14 lần
26
0.86%
7 lần
27
1.48%
12 lần
28
1.11%
9 lần
29
0.86%
7 lần
30
1.11%
9 lần
31
0.62%
5 lần
32
1.11%
9 lần
33
0.49%
4 lần
34
0.86%
7 lần
35
0.74%
6 lần
36
1.23%
10 lần
37
1.11%
9 lần
38
0.99%
8 lần
39
0.74%
6 lần
40
0.86%
7 lần
41
1.11%
9 lần
42
0.62%
5 lần
43
0.62%
5 lần
44
0.99%
8 lần
45
0.86%
7 lần
46
0.86%
7 lần
47
1.11%
9 lần
48
1.36%
11 lần
49
1.36%
11 lần
50
0.49%
4 lần
51
0.62%
5 lần
52
0.62%
5 lần
53
0.99%
8 lần
54
0.62%
5 lần
55
1.11%
9 lần
56
0.99%
8 lần
57
1.11%
9 lần
58
0.74%
6 lần
59
0.49%
4 lần
60
1.23%
10 lần
61
1.11%
9 lần
62
1.48%
12 lần
63
2.10%
17 lần
64
1.23%
10 lần
65
0.86%
7 lần
66
0.99%
8 lần
67
1.48%
12 lần
68
1.48%
12 lần
69
0.99%
8 lần
70
1.48%
12 lần
71
0.62%
5 lần
72
0.99%
8 lần
73
0.99%
8 lần
74
1.11%
9 lần
75
0.62%
5 lần
76
0.86%
7 lần
77
0.62%
5 lần
78
1.98%
16 lần
79
1.11%
9 lần
80
0.99%
8 lần
81
0.37%
3 lần
82
1.48%
12 lần
83
0.99%
8 lần
84
0.86%
7 lần
85
1.23%
10 lần
86
0.62%
5 lần
87
0.99%
8 lần
88
0.86%
7 lần
89
0.86%
7 lần
90
0.74%
6 lần
91
0.62%
5 lần
92
1.23%
10 lần
93
1.23%
10 lần
94
0.86%
7 lần
95
0.86%
7 lần
96
1.36%
11 lần
97
1.23%
10 lần
98
0.74%
6 lần
99
1.23%
10 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo