Thống kê từ 00 đến 99

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
0.99%
8 lần
01
0.62%
5 lần
02
0.99%
8 lần
03
0.99%
8 lần
04
0.99%
8 lần
05
1.11%
9 lần
06
1.11%
9 lần
07
0.74%
6 lần
08
0.25%
2 lần
09
1.23%
10 lần
10
1.23%
10 lần
11
0.86%
7 lần
12
1.36%
11 lần
13
0.86%
7 lần
14
0.99%
8 lần
15
1.11%
9 lần
16
0.86%
7 lần
17
1.23%
10 lần
18
1.11%
9 lần
19
0.37%
3 lần
20
1.23%
10 lần
21
1.23%
10 lần
22
0.62%
5 lần
23
0.99%
8 lần
24
1.48%
12 lần
25
0.86%
7 lần
26
1.11%
9 lần
27
1.36%
11 lần
28
1.23%
10 lần
29
0.62%
5 lần
30
0.99%
8 lần
31
1.23%
10 lần
32
1.85%
15 lần
33
0.25%
2 lần
34
1.85%
15 lần
35
0.74%
6 lần
36
0.62%
5 lần
37
1.11%
9 lần
38
0.74%
6 lần
39
0.62%
5 lần
40
0.74%
6 lần
41
0.74%
6 lần
42
0.86%
7 lần
43
1.11%
9 lần
44
0.74%
6 lần
45
1.11%
9 lần
46
0.49%
4 lần
47
0.37%
3 lần
48
1.36%
11 lần
49
1.23%
10 lần
50
2.22%
18 lần
51
0.74%
6 lần
52
0.86%
7 lần
53
0.62%
5 lần
54
0.99%
8 lần
55
1.36%
11 lần
56
0.86%
7 lần
57
1.36%
11 lần
58
1.60%
13 lần
59
1.11%
9 lần
60
0.49%
4 lần
61
0.74%
6 lần
62
1.60%
13 lần
63
0.86%
7 lần
64
1.23%
10 lần
65
1.23%
10 lần
66
0.86%
7 lần
67
0.37%
3 lần
68
1.98%
16 lần
69
1.36%
11 lần
70
1.23%
10 lần
71
1.11%
9 lần
72
0.74%
6 lần
73
0.49%
4 lần
74
0.62%
5 lần
75
1.23%
10 lần
76
1.23%
10 lần
77
0.74%
6 lần
78
0.86%
7 lần
79
1.23%
10 lần
80
1.11%
9 lần
81
1.60%
13 lần
82
0.99%
8 lần
83
1.11%
9 lần
84
0.74%
6 lần
85
0.74%
6 lần
86
1.36%
11 lần
87
1.11%
9 lần
88
0.86%
7 lần
89
0.86%
7 lần
90
1.23%
10 lần
91
0.99%
8 lần
92
0.74%
6 lần
93
1.60%
13 lần
94
1.23%
10 lần
95
0.49%
4 lần
96
0.99%
8 lần
97
0.37%
3 lần
98
0.37%
3 lần
99
0.99%
8 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.