Thống kê từ 00 đến 99

Quảng cáo

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
1.60%
13 lần
01
0.86%
7 lần
02
1.23%
10 lần
03
1.11%
9 lần
04
1.36%
11 lần
05
0.99%
8 lần
06
1.36%
11 lần
07
0.62%
5 lần
08
0.62%
5 lần
09
0.99%
8 lần
10
1.60%
13 lần
11
1.23%
10 lần
12
1.23%
10 lần
13
0.86%
7 lần
14
1.85%
15 lần
15
1.98%
16 lần
16
0.74%
6 lần
17
0.62%
5 lần
18
1.23%
10 lần
19
0.99%
8 lần
20
0.37%
3 lần
21
1.48%
12 lần
22
1.23%
10 lần
23
1.23%
10 lần
24
1.48%
12 lần
25
0.49%
4 lần
26
0.86%
7 lần
27
0.49%
4 lần
28
0.99%
8 lần
29
1.11%
9 lần
30
0.62%
5 lần
31
0.99%
8 lần
32
0.74%
6 lần
33
0.74%
6 lần
34
0.74%
6 lần
35
1.36%
11 lần
36
0.62%
5 lần
37
0.99%
8 lần
38
1.23%
10 lần
39
0.37%
3 lần
40
0.86%
7 lần
41
0.74%
6 lần
42
0.74%
6 lần
43
0.74%
6 lần
44
0.62%
5 lần
45
0.86%
7 lần
46
1.11%
9 lần
47
0.62%
5 lần
48
0.86%
7 lần
49
0.62%
5 lần
50
0.49%
4 lần
51
1.36%
11 lần
52
0.49%
4 lần
53
1.23%
10 lần
54
1.11%
9 lần
55
1.11%
9 lần
56
1.11%
9 lần
57
0.99%
8 lần
58
1.11%
9 lần
59
1.11%
9 lần
60
0.74%
6 lần
61
0.99%
8 lần
62
0.86%
7 lần
63
1.23%
10 lần
64
0.99%
8 lần
65
1.23%
10 lần
66
0.99%
8 lần
67
0.37%
3 lần
68
0.74%
6 lần
69
0.37%
3 lần
70
0.49%
4 lần
71
1.11%
9 lần
72
1.23%
10 lần
73
1.23%
10 lần
74
1.60%
13 lần
75
0.49%
4 lần
76
0.86%
7 lần
77
1.60%
13 lần
78
0.86%
7 lần
79
1.73%
14 lần
80
0.62%
5 lần
81
1.11%
9 lần
82
1.48%
12 lần
83
0.62%
5 lần
84
0.86%
7 lần
85
1.23%
10 lần
86
0.49%
4 lần
87
1.23%
10 lần
88
1.36%
11 lần
89
0.99%
8 lần
90
1.23%
10 lần
91
0.99%
8 lần
92
0.62%
5 lần
93
1.36%
11 lần
94
1.23%
10 lần
95
1.11%
9 lần
96
1.11%
9 lần
97
0.74%
6 lần
98
1.73%
14 lần
99
0.99%
8 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo