Thống kê từ 00 đến 99

Quảng cáo

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
1.73%
14 lần
01
0.99%
8 lần
02
1.36%
11 lần
03
0.86%
7 lần
04
0.62%
5 lần
05
1.23%
10 lần
06
0.49%
4 lần
07
1.11%
9 lần
08
0.37%
3 lần
09
0.37%
3 lần
10
0.62%
5 lần
11
0.37%
3 lần
12
0.99%
8 lần
13
0.99%
8 lần
14
0.74%
6 lần
15
1.36%
11 lần
16
0.62%
5 lần
17
0.99%
8 lần
18
1.23%
10 lần
19
1.36%
11 lần
20
0.25%
2 lần
21
0.99%
8 lần
22
0.74%
6 lần
23
1.60%
13 lần
24
0.49%
4 lần
25
0.62%
5 lần
26
0.99%
8 lần
27
0.99%
8 lần
28
0.99%
8 lần
29
0.74%
6 lần
30
0.99%
8 lần
31
0.99%
8 lần
32
0.99%
8 lần
33
1.11%
9 lần
34
0.99%
8 lần
35
1.36%
11 lần
36
0.99%
8 lần
37
0.62%
5 lần
38
0.99%
8 lần
39
1.11%
9 lần
40
0.86%
7 lần
41
0.99%
8 lần
42
1.36%
11 lần
43
0.74%
6 lần
44
1.23%
10 lần
45
1.23%
10 lần
46
0.86%
7 lần
47
1.11%
9 lần
48
0.86%
7 lần
49
1.23%
10 lần
50
1.11%
9 lần
51
1.11%
9 lần
52
1.36%
11 lần
53
0.86%
7 lần
54
1.23%
10 lần
55
0.99%
8 lần
56
0.99%
8 lần
57
1.36%
11 lần
58
0.74%
6 lần
59
1.85%
15 lần
60
1.11%
9 lần
61
0.62%
5 lần
62
0.74%
6 lần
63
1.23%
10 lần
64
0.99%
8 lần
65
0.25%
2 lần
66
0.99%
8 lần
67
1.11%
9 lần
68
2.10%
17 lần
69
0.99%
8 lần
70
0.62%
5 lần
71
0.74%
6 lần
72
0.99%
8 lần
73
1.11%
9 lần
74
1.60%
13 lần
75
1.36%
11 lần
76
0.86%
7 lần
77
0.86%
7 lần
78
0.86%
7 lần
79
0.86%
7 lần
80
1.36%
11 lần
81
1.85%
15 lần
82
0.99%
8 lần
83
0.62%
5 lần
84
0.86%
7 lần
85
1.23%
10 lần
86
1.11%
9 lần
87
0.62%
5 lần
88
0.99%
8 lần
89
1.36%
11 lần
90
1.23%
10 lần
91
0.62%
5 lần
92
0.99%
8 lần
93
1.36%
11 lần
94
0.86%
7 lần
95
0.62%
5 lần
96
1.23%
10 lần
97
0.62%
5 lần
98
1.60%
13 lần
99
0.86%
7 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo