Thống kê từ 00 đến 99

Quảng cáo

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
1.73%
14 lần
01
0.86%
7 lần
02
1.48%
12 lần
03
0.49%
4 lần
04
1.48%
12 lần
05
0.74%
6 lần
06
0.62%
5 lần
07
1.60%
13 lần
08
0.86%
7 lần
09
1.36%
11 lần
10
0.86%
7 lần
11
1.11%
9 lần
12
0.99%
8 lần
13
0.99%
8 lần
14
0.86%
7 lần
15
1.11%
9 lần
16
0.74%
6 lần
17
0.74%
6 lần
18
0.49%
4 lần
19
1.85%
15 lần
20
1.36%
11 lần
21
0.99%
8 lần
22
0.99%
8 lần
23
1.23%
10 lần
24
0.74%
6 lần
25
1.36%
11 lần
26
1.23%
10 lần
27
0.49%
4 lần
28
1.11%
9 lần
29
1.23%
10 lần
30
2.10%
17 lần
31
1.11%
9 lần
32
0.74%
6 lần
33
1.36%
11 lần
34
1.11%
9 lần
35
0.49%
4 lần
36
0.99%
8 lần
37
1.23%
10 lần
38
1.11%
9 lần
39
1.11%
9 lần
40
1.60%
13 lần
41
0.86%
7 lần
42
0.62%
5 lần
43
0.62%
5 lần
44
0.74%
6 lần
45
0.62%
5 lần
46
0.99%
8 lần
47
0.37%
3 lần
48
1.48%
12 lần
49
0.49%
4 lần
50
1.23%
10 lần
51
1.11%
9 lần
52
1.23%
10 lần
53
0.86%
7 lần
54
1.11%
9 lần
55
1.23%
10 lần
56
0.86%
7 lần
57
1.36%
11 lần
58
1.73%
14 lần
59
0.99%
8 lần
60
0.62%
5 lần
61
0.74%
6 lần
62
0.62%
5 lần
63
0.86%
7 lần
64
0.99%
8 lần
65
1.73%
14 lần
66
0.99%
8 lần
67
0.86%
7 lần
68
1.11%
9 lần
69
0.25%
2 lần
70
0.74%
6 lần
71
0.86%
7 lần
72
0.99%
8 lần
73
0.86%
7 lần
74
0.74%
6 lần
75
0.86%
7 lần
76
1.11%
9 lần
77
0.62%
5 lần
78
0.62%
5 lần
79
0.99%
8 lần
80
0.49%
4 lần
81
0.25%
2 lần
82
1.36%
11 lần
83
0.99%
8 lần
84
1.23%
10 lần
85
0.74%
6 lần
86
1.36%
11 lần
87
1.11%
9 lần
88
0.99%
8 lần
89
0.74%
6 lần
90
1.23%
10 lần
91
0.49%
4 lần
92
1.11%
9 lần
93
1.11%
9 lần
94
0.74%
6 lần
95
1.11%
9 lần
96
1.11%
9 lần
97
1.48%
12 lần
98
1.11%
9 lần
99
0.86%
7 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo