Xổ số điện toán 6x36

Quảng cáo

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 03-06-2020

03 08 12 13 17 30

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 30-05-2020

08 17 18 19 21 22

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 27-05-2020

01 05 13 15 29 35

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 23-05-2020

03 09 11 20 22 31

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 20-05-2020

01 08 11 12 24 28

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 16-05-2020

10 15 19 22 26 28

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 13-05-2020

06 18 21 23 28 33

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 09-05-2020

09 12 15 17 18 33

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 06-05-2020

11 12 18 22 25 28

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 02-05-2020

01 15 18 25 28 35

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 29-04-2020

03 04 11 23 31 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 25-04-2020

09 10 12 19 25 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 28-03-2020

8 19 21 22 25 29

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 25-03-2020

08 12 19 20 31 35

Xổ số điện toán 6x36 là gì ?

+ Điện toán 6x36 là hình thức chơi mà người chơi có quyền lựa chọn 6 số ngẫu nhiên trong bảng số có 36 ô. Vé trúng thưởng là vé có từ 3 đến 6 ô trùng với kết quả mở thưởng.

+ Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng 2 lần 1 tuần vào các ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

+ Vé có 6 bộ số trùng với 6 bộ số của kết quả mở thưởng được xác định là trúng giải đặc biệt.

+ Cơ cấu giải thưởng như sau:

Giải Đặc Biệt:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng cả 6 bộ số
- Tiền thưởng : Biến động ( được cộng dồn 30% doanh số của kỳ vào giải đặc biệt kỳ tiếp theo và không vượt quá 6 tỷ đồng )
Giải Nhất:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 5 bộ số
- Tiền thưởng : 1.800.000đ
Giải Nhì:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 4 bộ số
- Tiền thưởng : 100.000đ
Giải Ba:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 3 bộ số
- Tiền thưởng : 15.000đ
Quảng cáo