Xổ số điện toán 6x36

Quảng cáo

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 28-03-2020

8 19 21 22 25 29

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 25-03-2020

08 12 19 20 31 35

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 21-03-2020

01 19 21 32 34 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 18-03-2020

04 14 16 24 26 27

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 14-03-2020

12 13 23 25 30 34

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 11-03-2020

07 09 14 21 27 29

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 07-03-2020

10 12 22 28 29 34

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 04-03-2020

05 07 09 10 20 35

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 29-02-2020

13 23 29 30 32 34

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 26-02-2020

03 04 16 20 28 31

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 22-02-2020

05 07 11 12 21 25

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 19-02-2020

05 20 21 24 30 34

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 15-02-2020

04 10 22 26 30 35

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 12-02-2020

05 12 13 27 28 34

Xổ số điện toán 6x36 là gì ?

+ Điện toán 6x36 là hình thức chơi mà người chơi có quyền lựa chọn 6 số ngẫu nhiên trong bảng số có 36 ô. Vé trúng thưởng là vé có từ 3 đến 6 ô trùng với kết quả mở thưởng.

+ Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng 2 lần 1 tuần vào các ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

+ Vé có 6 bộ số trùng với 6 bộ số của kết quả mở thưởng được xác định là trúng giải đặc biệt.

+ Cơ cấu giải thưởng như sau:

Giải Đặc Biệt:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng cả 6 bộ số
- Tiền thưởng : Biến động ( được cộng dồn 30% doanh số của kỳ vào giải đặc biệt kỳ tiếp theo và không vượt quá 6 tỷ đồng )
Giải Nhất:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 5 bộ số
- Tiền thưởng : 1.800.000đ
Giải Nhì:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 4 bộ số
- Tiền thưởng : 100.000đ
Giải Ba:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 3 bộ số
- Tiền thưởng : 15.000đ
Quảng cáo