Xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 17-11-2018

06 12 14 15 22 25

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 14-11-2018

08 11 12 14 20 30

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 10-11-2018

02 10 14 17 27 33

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 07-11-2018

06 15 17 21 23 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 03-11-2018

11 18 20 31 34 35

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 31-10-2018

03 14 21 25 29 35

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 27-10-2018

05 06 13 25 31 34

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 24-10-2018

02 08 21 24 30 33

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 20-10-2018

20 08 13 20 23 34

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 17-10-2018

02 05 07 17 19 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 13-10-2018

07 10 12 18 21 23

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 10-10-2018

02 03 06 07 16 24

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 06-10-2018

07 14 16 20 22 25

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 03-10-2018

15 21 24 28 29 31

Xổ số điện toán 6x36 là gì ?

+ Điện toán 6x36 là hình thức chơi mà người chơi có quyền lựa chọn 6 số ngẫu nhiên trong bảng số có 36 ô. Vé trúng thưởng là vé có từ 3 đến 6 ô trùng với kết quả mở thưởng.

+ Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng 2 lần 1 tuần vào các ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

+ Vé có 6 bộ số trùng với 6 bộ số của kết quả mở thưởng được xác định là trúng giải đặc biệt.

+ Cơ cấu giải thưởng như sau:

Giải Đặc Biệt:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng cả 6 bộ số
- Tiền thưởng : Biến động ( được cộng dồn 30% doanh số của kỳ vào giải đặc biệt kỳ tiếp theo và không vượt quá 6 tỷ đồng )
Giải Nhất:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 5 bộ số
- Tiền thưởng : 1.800.000đ
Giải Nhì:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 4 bộ số
- Tiền thưởng : 100.000đ
Giải Ba:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 3 bộ số
- Tiền thưởng : 15.000đ