Quảng cáo

Xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 08-08-2020

15 17 26 28 32 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 05-08-2020

07 10 22 26 34 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 01-08-2020

06 09 17 24 29 31

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 29-07-2020

13 16 24 25 26 31

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 25-07-2020

08 10 31 32 34 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 22-07-2020

04 15 24 25 33 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 18-07-2020

05 09 12 17 27 35

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 15-07-2020

07 12 13 14 15 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 11-07-2020

02 03 05 09 15 33

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 08-07-2020

02 04 05 13 18 34

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 04-07-2020

02 08 20 24 25 35

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 01-07-2020

02 09 20 21 29 32

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 27-06-2020

20 23 25 26 30 32

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 24-06-2020

04 12 25 28 33 35

Xổ số điện toán 6x36 là gì ?

+ Điện toán 6x36 là hình thức chơi mà người chơi có quyền lựa chọn 6 số ngẫu nhiên trong bảng số có 36 ô. Vé trúng thưởng là vé có từ 3 đến 6 ô trùng với kết quả mở thưởng.

+ Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng 2 lần 1 tuần vào các ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

+ Vé có 6 bộ số trùng với 6 bộ số của kết quả mở thưởng được xác định là trúng giải đặc biệt.

+ Cơ cấu giải thưởng như sau:

Giải Đặc Biệt:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng cả 6 bộ số
- Tiền thưởng : Biến động ( được cộng dồn 30% doanh số của kỳ vào giải đặc biệt kỳ tiếp theo và không vượt quá 6 tỷ đồng )
Giải Nhất:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 5 bộ số
- Tiền thưởng : 1.800.000đ
Giải Nhì:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 4 bộ số
- Tiền thưởng : 100.000đ
Giải Ba:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 3 bộ số
- Tiền thưởng : 15.000đ
Quảng cáo