Quảng cáo

Xổ số theo tỉnh - Kết quả xổ số kiến thiết theo đài

Danh sách đài

Hải Phòng
1LZ 2LZ 9LZ 10LZ 12LZ 14LZ
ĐB 27
G.1 19
G.2 17 28
G.3 49 57 52 28 70 11
G.4 39 82 84 02
G.5 46 42 29 52 16 78
G.6 89 58 47
G.7 32 27 98 06

Thống kê lô tô miền Bắc trong 7 ngày gần nhất

0
00,02,04,06
03,05
1
19
13,18
2
27,28,29
21,23,25
3
36
33
4
43
40,44
5
52,53
54
6
61
62,63,67,69
7
78
72,73,77
8
85,87
83
9
90
91,94,96,99
Quảng cáo