XS Power 6/55 thứ 3

Quảng cáo

Kết quả xổ số Vietlott - XS Power 6/55 thứ 3 hàng tuần

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

56.212.337.100đ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.000.000.000đ

Kỳ quay thưởng: # 242

12 18 22 29 32 52 |51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 54.466.250.250đ
Jackpot 2 0 6.166.497.450đ
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 834 500.000
Giải 3 15112 50.000

Kỳ quay thưởng: # 239

01 12 17 34 48 49 |47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp SL giải Giá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0 48.334.463.400đ
Jackpot 2 0 5.485.187.800đ
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 836 500.000
Giải 3 15780 50.000
Quảng cáo